שמש ישירה

ספר השירה החדש של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת לוקוס, 2020. ניתן להשיגו בחנויות הספרים העצמאיות או להזמינו ישירות מההוצאה.

מו"ל ועורכת ראשית: שירה חפר
עורכת הספר: הדס גלעד

עיצוב העטיפה: עלמה נאמן

אלמוגים כתומים

ספר השירה הראשון של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת קשב לשירה, 2011. ניתן להשיגו בחנויות הספרים העצמאיות או להזמינו ישירות מהמשוררת.

מו"ל ועורך הספר: רפי וייכרט
עיצוב העטיפה: אנה לוקשבסקי
דימוי: סטפני ביילר, שוייץ

שמש ישירה

ספר השירה החדש של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת לוקוס, 2020. ניתן להשיגו בחנויות הספרים העצמאיות או להזמינו ישירות מההוצאה.

מו"ל ועורכת ראשית: שירה חפר
עורכת הספר: הדס גלעד

עיצוב העטיפה: עלמה נאמן

אלמוגים כתומים

ספר השירה הראשון של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת קשב לשירה, 2011. ניתן להשיגו בחנויות הספרים העצמאיות או להזמינו ישירות מהמשוררת.

"אלמוגים כתומים" זמין גם כספר קולי באתר icast, בקולה של המשוררת.

מו"ל ועורך הספר: רפי וייכרט
עיצוב העטיפה: אנה לוקשבסקי
דימוי: סטפני ביילר, שוייץ