שמש ישירה

ספר השירה השני של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת לוקוס, 2020. 

זמין בחנויות הספרים העצמאיות או בהזמנה ישירות מההוצאה.

מו"ל ועורכת ראשית: שירה חפר
עורכת הספר: הדס גלעד

עיצוב העטיפה: עלמה נאמן

אלמוגים כתומים

ספר השירה הראשון של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת קשב לשירה, 2011.

זמין בחנויות הספרים העצמאיות, בהזמנה ישירות מהמשוררת, או כספר מוקלט באתר Storytel.

מו"ל ועורך הספר: רפי וייכרט
עיצוב העטיפה: אנה לוקשבסקי
דימוי: סטפני ביילר, שוייץ

שמש ישירה

ספר השירה השני של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת לוקוס, 2020. 

זמין בחנויות הספרים העצמאיות או בהזמנה ישירות מההוצאה.

מו"ל ועורכת ראשית: שירה חפר
עורכת הספר: הדס גלעד

עיצוב העטיפה: עלמה נאמן

אלמוגים כתומים

ספר השירה הראשון של דנה גולדברג ראה אור בהוצאת קשב לשירה, 2011.

זמין בחנויות הספרים העצמאיות, בהזמנה ישירות מהמשוררת,
או כספר מוקלט באתר Storytel.

מו"ל ועורך הספר: רפי וייכרט
עיצוב העטיפה: אנה לוקשבסקי
דימוי: סטפני ביילר, שוייץ